Memasukin zaman 4.0 dunia internet sudah tidak asing lagi baik di kalangan anak-anak maupun di kalangan dewasa. Internet ibarat sungai di belakang rumah kita. Daripada melarang anak-anak bermain dekat sungai, atau membuat berbagai macam penghalang, bukankah lebih baik jika mengajari anak-anak untuk
Lanjut Membaca